wizualizacje restauracja

zakres: projekt wnętrza
klient prywatny
lokalizacja: Bielsko Biała
2016

\

\